Termeni si conditii

Jurnalul de Afaceri oferă acces liber la conţinutul siteului pentru toţi vizitatorii săi. www.JurnaluldeAfaceri.ro (denumit in continuare “site-ul”) este administrat de SC CTN Constientia SRL. Accesarea acestui site, ori a oricărei părţi din acest site presupune acordul dumneavoastră tacit la termenii şi condiţiile prezentate în cele ce urmează. Utilizarea site-ului, logarea si accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.

Dacă utilizezi serviciile şi produsele oferite de site-ul www.JurnaluldeAfaceri.ro înseamnă că eşti de acord cu termenii şi condiţiile descrise mai jos.

ACCES:

Jurnalul de Afaceri poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane. Noile conditii devin valabile în momentul în care au fost facute publice, prin înscriere în acest site şi nu au caracter retroactiv.

Jurnalul de Afaceri poate schimba, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără a anunţa în prealabil, site-ul. Putem limita accesul la site ori la anumite părţi din site. Totodată, putem limita accesul la anumite facilităţi/frame-uri din site, putem aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere.

Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obţinerea de informaţii. Utilizarea în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Societatea nu îţi asuma responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta. Prin termenul “utilizator” al site-ului se înţelege orice persoana fizică sau juridică care va accesa site-ul.  Societatea nu va fi răspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe sau indirecte, accidentale, speciale, pagube pentru pierderi de profit, date sau alte pierderi rezultate din utilizarea sau imposibilitatea utilizarii informaţiilor site-ului.

Societatea  nu este şi nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului său.

 

DREPTURI DE AUTOR:

Dreptul de autor pentru toate informaţiile existente pe acest site sunt deţinute de Jurnalul de Afaceri. Accesul neautorizat, distribuirea, reproducerea, copierea, retransmiterea, publicarea, vânzarea, exploatarea (comercială sau de altă natură) a conţinutului fără permisiunea prealabilă a Jurnalului de Afaceri este strict interzisă.
Continutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile si orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor si sunt proprietatea societatii sau a partenerilor sai. Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situatiile în care acest lucru se întamplă fără acordul scris al societăţii, aceasta nu îşi asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de catre alte persoane decât cele autorizate de societate şi îşi rezervă dreptul de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a oricărei acţiuni de acest tip.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispoziţie de societatea prin intermediul site-ului, într-un mod, care violează legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

Jurnalul de Afaceri nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din conţinut în orice mediu.

În cazul în care consideraţi că orice material publicat pe acest site de echipa redacţională sau de oricine altcineva încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne sesizaţi acest lucru printr-un mesaj trimis la una dintre adresele publicate în secţiunea Contact a site-ului, pentru a lua o decizie în cunoşţinţă de cauză.

 

CONFIDENŢIALITATEA DATELOR:

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Mado Consulting&Media SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este:

  1. Transmiterea unui mesaj catre Jurnalul de Afaceri (generic sau personalizat, referitor la orice subiect de interes comun).
  2. Abonarea utilizatorului site-ului la serviciul lunar de transmitere a Newsletter-ului Jurnalul de Afaceri.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiindu-ne  necesare pentru a va contacta sau a raspunde mesajului transmis catre Jurnalul de Afaceri, respectiv pentru a va transmite datele solicitate. Refuzul dvs. de a furniza datele solicitate va duce la imposibilitatea onorarii solicitarilor transmise.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Pentru opţiunea “Abonare”, utilizatorului i se va cere să ofere datele sale de contact.

Pentru opţiunea “Contact”, utilizatorului i se va cere să ofere atat datele sale de contact, cat si mesajul pe care acesta doreste sa il transmita reprezentantilor Jurnalului de Afaceri.

Pentru optiunea “Impartasiti-ne povestea succesului”  utilizatorului i se va cere să ofere atat datele sale de contact, cat si o scurta descriere a povestii succesului sau,  pe care acesta doreste sa o transmita reprezentantilor Jurnalului de Afaceri.

Orice informaţii furnizate de către dumneavoastră sau adunate de noi, sau părţi terţe, în timpul oricărei vizite pe portal, vor respecta politica de confidenţialitate a datelor cu caracter confidenţial.
Jurnalul de Afaceri adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale utilizatorilor săi. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline, cât şi online. Toate informaţiile despre utilizatori sunt confidenţiale.

Societatea se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor şi să nu o dezvăluie unei terţe părţi, dacă aceasta nu se află între partenerii agreaţi în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare.

Societatea nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

Conţinutul acestui site, inclusiv ştirile, cotaţiile, datele şi alte informaţii, este furnizat de Jurnalul de Afaceri. Acest site furnizează instrumente de informare, însă nu oferă niciun fel de sfat şi nici nu face vreo recomandare referitoare la anumite instrumente financiare, investiţii sau produse.

Jurnalul de Afaceri îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza aceste condiţii în orice moment. Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe site.