Veniturile medii ale populaţiei – 2.477 lei pe gospodărie, în primul trimestru

07.07.2014

În primul trimestru al acestui an, veniturile totale ale populaţiei, medii lunare, pe o gospodărie au fost de 2.477 lei, din această sumă veniturile băneşti medii reprezentând 82,1%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică. În acelaşi timp, cheltuielile totale au fost, în medie, de 2.226 lei lunar pe o gospodărie, în timp ce cheltuielile de consum medii au reprezentat 72,6%.

Veniturile totale medii lunare au reprezentat, în termeni nominali, 928 lei pe persoană.

Veniturile băneşti au fost, în medie, de 2.034 lei lunar pe gospodărie (762 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 443 lei lunar pe gospodărie (166 lei pe persoană)

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri, respectiv 49,4% din veniturile totale ale gospodăriilor.

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (24,1%), veniturile din agricultură (2,4%), veniturile din activităţi neagricole independente (2,5%) şi cele din proprietate şi din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei (1,4%). O pondere importantă deţin şi veniturile în natură (17,9%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (16,2%).

Diferenţe de nivel şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor s-au înregistrat în funcţie de mediul de rezidenţă.

Astfel, veniturile totale medii pe o gospodărie din mediul urban au fost cu 29,3% mai mari decât ale gospodăriilor din mediul rural şi cu 11,1% mai mari faţă de ansamblul gospodăriilor. În urban, veniturile gospodăriilor au provenit în proporţie de 61,5% din salarii, de 23,4% din prestaţii sociale, veniturile în natură reprezentând 8,4% din total.

În rural, principala sursă a veniturilor gospodăriilor a reprezentat-o producţia agricolă, care a asigurat 37,7% din totalul veniturilor. Cea mai mare parte a acestora (32,2% din totalul veniturilor) a fost formată de contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii, veniturile băneşti din agricultură asigurând 5,5% din veniturile totale ale gospodăriilor din mediul rural. O contribuţie importantă la formarea veniturilor gospodăriilor rurale a revenit şi veniturilor salariale (29,4%) şi celor din prestaţii sociale (25,4%).

Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în perioada analizată, în medie, de 2.226 lei lunar pe gospodărie (834 lei pe persoană) şi au reprezentat 89,9% din nivelul veniturilor totale.

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei.

Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni deţin o pondere foarte mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei, de doar 0,2%.

”Unele particularităţi în ceea ce priveşte mărimea şi structura cheltuielilor totale de consum sunt determinate de mediul de rezidenţă. Astfel, în timp ce nivelul mediu lunar pe o gospodărie al cheltuielilor totale de consum, este mai mare în urban faţă de rural cu 487 lei, cel pentru consumul alimentar este mai mare cu numai 19 lei. Aceasta derivă din faptul că, în rural, 49,2% din cheltuielile pentru consumul alimentar reprezintă contravaloarea consumului din resurse proprii, în timp ce în mediul urban, consumul de produse alimentare din resurse proprii a acoperit 22,7% din cheltuielile pentru consumul alimentar”, explică reprezentanţii INS.

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum, produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, în medie, 40,5% din consumul gospodăriilor. O componentă a consumului, cu pondere relativ mare în cheltuieli, este legată de locuinţă (apă, energie electrică şi termică, gaze naturale, combustibili, mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei), componentă care a reprezentat 22,9% din cheltuielile totale de consum.

În cadrul cheltuielilor cu locuinţa cea mai mare pondere a deţinut-o cheltuielile necesare funcţionării şi încălzirii locuinţei (19,3%). La polul opus s-au situat cheltuielile efectuate de gospodării pentru hoteluri, cafenele şi restaurante (1,6%) şi cele pentru educaţie (0,7%).

Citiți și despre: